Detalierea serviciilor

Serviciile REPOM acoperă toate lucrările operaţionale privind funcţionarea şi gestionarea centralelor electrice producând energie din surse regenerabile (eoliene, solare, hidro, biogaz, biomasă) în România. În manieră specifică, serviciile REPOM includ:

recycle

Productie si comercializare de energie si certificate verzi

Afacerea centrală a fiecărei centrale electrice constă în producerea de energie şi în vânzarea de energie produsă, dar şi a certificatelor verzi acordate pentru aceste operaţii în Romania. Sunt incluse:

 • Previzionarea şi optimizarea producţiei de energie
 • Dispecerizarea energiei în comunicarea cu Dispecerul Energetic Naţional
 • Comercializarea bilaterală sau pe piețele din cadrul OPCOM a energiei şi a certificatelor verzi

recycle

Servicii on site, Facility Management

Este deosebit de important ca, pentru acţionarea sigură a investiţiilor în centralele electrice, să existe o supraveghere continuă a echipamentelor în sine, dar şi o funcţionare sigură. Managementul facilităţii asigură timpul de reacţie rapid cu privire la orice incident şi asigură cunoştinţele privind toate părţile implicate:

 • Supervizarea şi inspecţia vizuală a instalaţiilor şi a echipamentelor
 • Suportul şi intervenţia imediată
 • Supervizarea personalului de servisare al terţilor pe durata activităţilor din locație
 • Contactul cu administraţia locală, ONG-uri şi rezidenţi
 • Siguranţa şi securitatea

recycle

Monitorizarea si supervizarea, mentenanta

REPOM asigură, prin serviciile oferite și expertiza specialiștilor săi, funcţionarea continuă a centralei electrice.. Rezultatul garantat de compania noastră este reducerea timpului de nefuncţionare prin monitorizarea funcţionării şi prin acţionarea prin personalul de servisare. Este importantă programarea mentenanţei necesare şi a acţiunilor corective pe durata perioadelor cu producţie mai redusă, respectiv cu venituri mai reduse din comercializarea energiei electrice. Sunt incluse:

 • Monitorizarea statusului echipamentului instalat şi reacţionarea la mesajele de alarmă
 • Monitorizarea condiţiilor principalelor componente ale echipamentului
 • Efectuarea mentenanţei corective şi preventive, a inspecţiilor şi a certificărilor
 • Monitorizarea calităţii energiei produse

recycle

Raportarea

Proprietarul unei centrale electrice trebuie să fie informat – independent de informaţiile primite de la furnizorul de servicii – cu privire la funcţionarea centralei, dar şi asupra fiecărei defecţiuni şi asupra acţiunilor întreprinse. În plus, există obligația de predare rapoarte obligatorii  diverselor autorităţi din România.

 • Raportarea privind toate avariile / defecţiunile / mentenanţa
 • Elaborarea rapoartelor lunare asupra producţiei, disponibilităţii şi a inspecţiilor
 • Elaborarea informaţiilor oficiale şi rapoartelor oficiale pentru administraţia / autorităţile locale, regionale şi naţionale, distribuitorul de energie, Transelectrica, OPCOM, ANRE etc.

recycle

Servicii juridice

REPOM nu furnizează servicii juridice, dar dispunem de un consultant juridic care poate acţiona şi reacţiona în cazul diverselor chestiuni care vizează corespondenţa „oficială” cu terţii, dar şi cu autorităţile. Sunt incluse:

 • Gestionarea contractelor şi monitorizarea validităţii şi reînnoirea / actualizarea calificărilor, autorizaţiilor, avizelor şi licenţelor
 • Exercitarea oricărei garanţii şi oricărei revendicări cu privire la asigurări

recycle

Servicii financiare (privind generarea de energie electrica)

În ceea ce priveşte serviciile juridice, REPOM nu furnizează servicii de consultanţă financiară. Furnizăm, în schimb, orice serviciu financiar şi de verificare în pregătirea oricărei chestiuni contabile. Sunt incluse:

 • Pregătirea facturilor, Monitorizarea plăţilor, Verificarea facturilor furnizorului şi validarea plăţilor
 • Pregătirea documentaţiei pentru contabilitate
 • Raportarea financiară

recycle

Servicii de consultanta
 • În plus faţă de serviciile operaţionale, managementul REPOM furnizează servicii de consultanţă generală pentru proprietari relativ la orice chestiune privind dezvoltarea ulterioară a investiţiei.